CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC – XD – TM ĐẤT VIÊT 

Địa chỉ: 274a Liên Phường Phước Long B Quận 9, Tp.HCM

Điện Thoại: 0914 920 202 – 0975 147 109  

Email: dauvietquoc@gmail.com